ΠΙΣΙΝΕΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ SKS SKH

Μονοβάθμιο blower χωρίς λίπανση.
Μόνωση : Class F
Προστασία : IP – 55
Ταχύτητα : 2800 rpm
Περιλαμβάνουν σιγαστήρες αναρρόφησης και σιγαστήρες πίεσης.
Τοποθετούνται κάθετα η οριζόντια.
Ανθεκτικά και αξιόπιστα.
Δεν υπάρχει κίνδυνος εκπομπής ρυπών.