ΠΙΣΙΝΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ TRITON

Φίλτρο χωρίς συγκολλήσεις που εκμηδενίζει οποιαδήποτε πιθανότητα διαρροής.
Φέρει διάφανο καπάκι για άμεση επίβλεψη.
Ο διανομείς έχει την δυνατότητα περιστροφικής κίνησης που δίνει άμεση πρόσβαση στην άμμο.
Όλοι οι σύνδεσμοι διαθέτουν σπείρωμα για εύκολη επισκευή και συντήρηση.