ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΝΤΛΙΑ FIBERPOOL TT

Αντλία ανακυκλοφορίας από θερμοπλαστικό σώμα.
Φτερωτή νερού από noryl® με ενίσχυση fiberglass.
Διάφανο καπάκι και εύκολη απομάκρυνση του με μετατόπιση των βιδών στήριξης προς το πλάι.