ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΝΤΛΙΑ FIBERPOOL TR

Αντλία ανακυκλοφορίας από θερμοπλαστικό σώμα.
Φτερωτή νερού από noryl® με ενίσχυση πολυεστέρα.
Διάφανο καπάκι από polycarbonate.
Το καπάκι φέρει εσωτερικό σπείρωμα και κλειδί ανοίγματος.