ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΝΤΛΙΑ FIBERPOOL BCP

Αντλία ανακυκλοφορίας από θερμοπλαστικό σώμα.
Φτερωτή νερού και φλάντζα από noryl® με ενίσχυση fiberglass.
Προφίλτρο μεγάλης χωρητικότητας 12Lt.
Η στήριξη του καπακιού γίνεται με 4 βίδες.