ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΝΤΛΙΑ FIBERPOOL BC

Αντλία για σύστημα αντίθετης κολύμβησης αποτελούμενη από θερμοπλαστικό σώμα, φτερωτή και φλάντζα από Noryl® με ενίσχυση fiberglass. Χωρίς προφιλτρο.